Jackychen12003.com

电影 · 读懂人性 · 看遍人生

 

回首页

 

周星驰 莫文蔚 邱淑贞 葛民辉 算死草 Lawyer Lawyer(1997) 9.00元

周星驰 莫文蔚 邱淑贞 葛民辉|算死草 Lawyer Lawyer(1997)(蓝光 BD25-SJ) 20.00元

 

周星驰 莫文蔚 邱淑贞 葛民辉 算死草 Lawyer Lawyer(1997)

 

周星驰 莫文蔚 邱淑贞 葛民辉 算死草 Lawyer Lawyer(1997)(蓝光 BD25-SJ)

Blu-ray Disc,单碟蓝光,总容量22.90G

音频:粤语(Dolby TrueHD)、粤语(192K)、国语PCM(2304K)、国语(640K)
字幕:中文简|繁体字幕、英文字幕
时长:85分

导演 Director:
• 马伟豪 Joe Ma
编剧 Writer:

• 黄浩华 Ho Wa Wong
• 马伟豪 Joe Ma
演员 Actor:
• 周星驰 Stephen Chow ....Chan Mon-Gut
• 莫文蔚 Karen Mok ....Wu-Man
• 葛民辉 Eric Kot ....Ho Foon
• 邱淑贞 Chingmy Yau ....Lotus Shui
• 张达明 Tat-Ming Cheung ....Restaurant Owner
• 谷德昭 Vincent Kok ....Li
• 林保怡 Bowie Lam ....Ho
• 林尚义 Spencer Lam ....Priest
• 刘以达 Tats Lau ....Buddhist Priest
• 罗家英 Kar-Ying Law ....Fong Tong-Ken
• 李兆基 Siu-Kei Lee ....Hung, Sat Fat
• 雷宇扬 Simon Loui ....Restaurant Owner
• 八两金 Bobby Yip ....Juror
• 方保罗 Paul Fonoroff ....Judge
• 钟景辉 King-fai Chung ....Sir Ho Sai
• 黄伟文 Wyman Wong ....Lung Yi-gor
• 陈豪 Moses Chan
• 田启文 Kai Man Tin
制作人 Produced by:
• 马伟豪 Joe Ma ....producer
摄影 Cinematography:
• 张文宝 Man Po Cheung
副导演/助理导演 Assistant Director:
• 麦兆辉 Siu Fai Mak ....assistant director
• Max Yip ....assistant director

陈梦吉(周星驰)是出名的扭计状师,其妻吕忍(莫文蔚)是名刚复西方学成归来,一直受西方教育的女子。虽然他们两人终日斗气,但忍始终对吉爱护有加,水莲花(邱淑贞)一直对吉迷恋,可惜当她发现吉的性格原来是极度刻薄嚣张之后,便大为失望;反而对吉之弟子何欢(葛民辉)主生好感。吉因此与欢反目。及后,欢打算到香港发展。一日,吉终于找到机会,借故带忍往香港,却把忍卖掉,而更得知了欢被告的消息,念着师徒的份上,吉帮欢出面打官司,但却因在堂上态度嚣张,所以被判入狱两日。在狱期间,忍竟然出现探望吉,更答应代替他上堂打官司,令吉感动不已。

 

碟 片 说 明

联 系 方 式

回首页

微信|摆渡人 二维码

微信|支付二维码

支付宝|支付二维码