Jackychen12003.com

电影 · 读懂人性 · 看遍人生

 

回首页

 

李翰祥作品 卢燕 狄龙 姜大卫 倾国倾城之瀛台泣血 The Last Tempest(1976)邵氏出品 数码修复 14.00元

李翰祥作品 卢燕 狄龙 姜大卫|倾国倾城之瀛台泣血 The Last Tempest(1976)(蓝光 BD25-GT) 20.00元

 

李翰祥作品 卢燕 狄龙 姜大卫 倾国倾城之瀛台泣血 The Last Tempest(1976)邵氏出品 数码修复

音频:国语
字幕:中文简、繁体字幕、英文字幕、马来文字幕、印尼文字幕
时长:111分

李翰祥作品 卢燕 狄龙 姜大卫|倾国倾城之瀛台泣血 The Last Tempest(1976)(蓝光 BD25-GT)

Blu-ray Disc,单碟蓝光,总容量21.50G

音频:国语(192K)
字幕:中文简体字幕|视频嵌入
时长:112分

导演 Director:
• 李翰祥 Han Hsiang Li
编剧 Writer:
• 李翰祥 Han Hsiang Li
演员 Actor:
• 卢燕 Lisa Lu
• 狄龙 Lung Ti
• 岳华 Hua Yueh
• 张石庵 Sek-au Chan
• 詹森 Shen Chan ....Chief guard
• 姜大卫 David Chiang
• 井淼 Miao Ching
• 萧瑶 Yao Hsiao
• 关聪 Chung Kwan
• 凌波 Ivy Ling
• 凌云 Yun Ling
• 刘慧玲 Hui-Ling Liu
• 苗天 Tian Miao
• 白彪 Jason Pai Piao
• 沈劳 Shen Lao
• 王憾尘 Wang Han Chen
• 王清河 Ching-Ho Wang
• 王侠 Hap Wong ....(as Hap Wong)
• 汪禹 Yue Wong
• 杨志卿 Zhiqing Yang
• 姜南 Nan Chiang
• 胡茵茵 Ingrid Hu Yin-Yin
• 陈萍 Ping Chen ....Concubine Chin
• 尤慧 Ofelia Yu ....Chun Yan
• 欧阳莎菲 Shafei Ouyang
• 杜永亮 Wing Leung To
• 凌汉 Han Ling
• 吴孟达 Man Tat Ng
• 芦苇 Wei Lu ....Court official
• 关仁 Jen Kwan
• Yi Chiang ....Lin Hsu
制作人 Produced by:
• 邵逸夫 Run Run Shaw ....producer
原创音乐 Original Music:
• 顾嘉辉 Joseph Koo
• 吴大江 Ta Chiang Wu
• 陈勋奇 Frankie Chan
摄影 Cinematography:
• 林超 Lin Chao
剪辑 Film Editing:
• 姜兴隆 Hsing-lung Chiang
美术设计 Art Direction by:
• 陈景森 Ching-Shen Chen
服装设计 Costume Design by:
• 刘季友 Chi-Yu Liu
副导演/助理导演 Assistant Director:
• 夏祖辉 Jo Fai Ha ....assistant director
• 马斐 Fei Ma ....assistant director

历史从来都是承上启下的,电影的历史也不例外。你如果看过“邵氏出品_数码修复”的系列影片,你就会发现香港电影或中国电影走到今天都不是没来由的。我们都是站在巨人的肩膀上,才会有今天的高度和成就。今人看旧片,难免会挑毛捡刺,可哪个时代又没有它自身的局限呢?还是宽容些吧!虽是老片,又经数码修复后,画质没的说,很棒。

幕后制作:

本片由邵氏的金牌导演李翰祥执导。李翰祥是真正的能将艺术与商业完美结合的导演,在古装片中,他将都市流行艺术与民间艺术相结合,运用现代镜头语言却又不着痕迹。李氏继承中国电影民族艺术形式中的二大精神——古典美学传统以及电影美学传统,作品呈现出的丰沛的中国感,李翰祥可以说是在香港影坛中对老上海电影的艺术情节与传统美学保持的最完整的大师。他的电影可以说是延续中国电影创作意识与创作正统的重要指标。

 

碟 片 说 明

联 系 方 式

回首页

微信|摆渡人 二维码

微信|支付二维码

支付宝|支付二维码